தொப்பை குறைய 7 நாள் எடை இழப்பு குறிப்புகள்

By shama, Post up to date on 2018/04/17 at 6:18 PM தொப்பையை குறைப்பது எப்படி, உடல் எடை குறைய உணவு வகைகள் இந்த வாக்கியங்களே மிகவும் பிரபலமாக கூகிள் – லில் தேடப்பட்ட வார்த்தைகள் ரோசெஸ்ட்டர் குழுவை சேர்ந்த டாக்டர் பிரான்சிஸ்கோ லோபெஸ் ஜிமென்ஸ் ஆய்வின் படி ” ஒரு நபருக்கு சாதாரண பிஎம்ஐ(BMI) மற்றும் அசாதாரண இடுப்பு அளவு இருந்தால், அவை அதிக பிஎம்ஐ …

Read More »

Is It Bad If My Gums Bleed When I Floss? – Health Essentials from Cleveland Clinic

Q: If my gums bleed when I floss, is one thing mistaken? A: Multiple components may cause bleeding gums. Gum (gingival) irritation is the commonest reason. The irritation could also be brought about through bacterial plaque or tartar this is stuck underneath the gum tissue. Cleveland Clinic is a non-profit instructional …

Read More »

ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಲಹೆಗಳು

  ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದೊಂದಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಬೊಜ್ಜು ಬಂದರೆ ಅದನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಕಷ್ಟ ಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅದನ್ನು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳು ಪಾಲಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲವೇ? ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಸೊಂಟದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಪಾಲಿಸಬೇಕು, ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮ ಪಡಬೇಕು. ಇದರತ್ತ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ದಿನ ಸುಂದರ …

Read More »

3 Foods You Should Pitch (and Why) – Health Essentials from Cleveland Clinic

Cleaning out the refrigerator? Think past the ones cabinets that want scrubbing, our dietitians advise. Consider tossing 3 well-liked meals that do not more to your well being than any “science experiments” lurking at the again shelf: Cleveland Clinic is a non-profit instructional scientific middle. Advertising on our web page …

Read More »